Centrum pomocy

Masz pytanie? Jesteśmy tutaj aby Ci pomóc

Najczęściej zadawane pytania

Okres gwarancyjny:

Produkty moodline objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji wynosi dwa lata od daty zakupu. Gwarancja realizowana jest na podstawie dowodu zakupu - paragonu lub faktury VAT.

Wyłączenia:

Gwarancją producenta nie są objętę produkty użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad użytkowania urządzeń moodline,  nieautoryzowanych zmian i napraw.

Zasady użytkowania urządzeń marki moodline:

- Nie należy patrzeć na źródło światła z bliskiej odległości! Migające światło może wywołać napad
epilepsji lub uszkodzić wzrok.
- Należy chronić urządzenie przed zanurzaniem w wodzie.
- Należy używać tylko okablowania dostarczonego przez producenta.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu lub bezpośrednio nad otworami
wentylacyjnymi.
- Nie usuwać informacji ostrzegających z urządzeń.
- Nie należy włączać i wyłączać urządzenia w krótkich okresach czasu.
- Nie należy potrząsać urządzeniem.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła przez szkło lub inne wpływające na optykę
materiały. Może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- Urządzenie powinno pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Lampy Pillar nie należy zanurzać w wodzie lub innych płynach.
- Przenosić i używać urządzenie jedynie po sprawdzeniu poprawności zamknięcia obudowy
oraz po upewnieniu się, że wszystkie śruby są dokręcone.
- Obsługiwać urządzenie po zapoznaniu się ze wszystkimi funkcjami.
- Unikać ognia oraz łatwopalnych substancji i gazów.
- Zawsze trzymać i przenosić urządzenie za pomocą uchwytów.
- Zawsze używać urządzenia z zamkniętą obudową.
- Zawsze odłączać przewody zasilające przed konserwacją i czyszczeniem urządzenia.
- Zawsze przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa.
- Nie należy odłączać przewodów poprzez pociąganie za przewód.
- Nie należy podłączać uszkodzonych przewodów ani elementów produktu.
- Upewnić się, że urządzenie nie pracuje oraz nie jest przechowywane w warunkach wysokiej
temperatury, wilgoci lub w otoczeniu zapylenia.
- Upewnić się, że dostępne napięcie nie jest wyższe niż zalecane i opisane na urządzeniu.
- W razie upadku lub innego uszkodzenia mechanicznego zalecane jest niezwłoczne odłączenie
wszystkich przewodów od urządzenia.
- W razie znacznego nagrzewania się urządzenia (np. podczas transportu), nie wolno od razu
uruchamiać urządzenia. Powstała na skutek kondensacji woda może uszkodzić urządzenie.
Należy odczekać aż wyłączone urządzenie ochłodzi się do temperatury pokojowej.
- W razie niepoprawnego działania urządzenia, należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie oraz
odłączyć wszystkie przewody. Następnie spakować (najlepiej w oryginalne opakowanie) i odesłać do sprzedawcy w celu weryfikacji uszkodzenia.
- Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie oraz przechowywanie urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe przechowywanie oraz użytkowanie urządzenia.
- Naprawy oraz serwis muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanego technika.

Użytkowanie urządzeń moodline w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w/w zasadami bezpieczeństwa skutkuje utratą gwarancji.

Jak długo będzie świecić moja lampa?

Maksymalny okres eksploatacji lamp uzależniony jest od intensywności użytkowania. Przyjmujemy, że czas ten wynosi nawet do 50 000h.

Jak mogę wyłączyć lampę?

Lampa Pillar posiada wyłącznik nożny, który umożliwia wygaszenie urządzenia.

Dodatkowo lampę można wyłączyć z poziomu aplikacji. Jeśli zależy Ci na wyłączeniu urządzenia po określonym czasie możesz skorzystać z takiej funkcji. W tym celu wybierz jeden z wariantów opóźnienia - 30, 60 lub 90 minut.

Ile wynosi czas trwania gwarancji?

Standardowa gwarancja producenta wynosi 24 miesięcy począwszy od dnia zakupu. Gwarancja realizowana jest na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT). Do jej realizacji nie jest wymagane posiadanie oryginalnego opakowania. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji dostępne są w zakładce Gwarancja.

Czym różni się lampa z cyfrowym źródłem światła stosowanym w urządzeniach moodline od standardowej lampy RGB? 

 Technologia cyfrowa LED wykorzystywana w produktach moodline umożliwia sterowanie każdą diodą osobno dzięki temu możemy wyświetlać efekty zawierające wielobarwne animacje i płynne przejścia tonalne.  Przez takie rozwiązanie lampy Pillar mogą świecić kilkoma kolorami na raz.  Starsza technologia LED RGB pozwala na wyświetlenie w jednej chwili tylko jednego koloru. Tym samym możliwość tworzenia zaawansowanych animacji nie istnieje.

Czy w ofercie są lampy odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne?

Standardowa oferta obejmuje urządzenia odporne na kurz i spełniające normę IP40. Na indywidualne zamówienie produkujemy lampy spełniające normę IP56 czyli odporne na zalewanie silnymi strumieniami wody lub zalewanie falą z dowolnego kierunku.

Czy można zmienić długość kabla w lampie?

Nie, standardowa długość przewodu wynosi 2m.

Czy mogę sterować lampą bez aplikacji?

Tak. Kontroler Wi-Fi ML-LC04 dostarczony w zestawie z lampą, posiada dwa fizyczne przyciski na obudowie. Umożliwiają one zmianę jasności świecenia oraz wybór ulubionej sceny / ustawienie jednego z podstawowych kolorów.

Lampę można również kontrolować poprzez bezpośrednie połączenie się ze sterownikiem Wi-Fi. W przeglądarce automatycznie uruchomi się strona umożliwiająca pracę z urządzeniem.

Skąd mogę pobrać aplikację?

Aplikacja moodline dostępna jest w sklepach Google Play dla systemu Android oraz App Store dla systemu iOS.

Jak zsynchronizować ze sobą kilka lamp?

Aby móc zsynchronizować dwa lub więcej urządzeń konieczne jest podłączenie każdego z nich do lokalnej sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Po poprawnym podłączeniu urządzeń i dodaniu ich w aplikacji moodline skorzystaj z przycisku synchronizacji. Więcej informacji o synchronizacji znajdziesz w instrukcji obsługi dostępnej w dziale DO POBRANIA.

Ile maksymalnie lamp mogę ze sobą zsynchronizować?

Nie ma ograniczeń co do ilości synchronizowanych urządzeń. 

Czy z lampy mogą korzystać dzieci?

Lampa Pillar oraz pozostałe urządzenia marki moodline nie są przeznaczone do samodzielnego użytkowania przez dzieci poniżej 12 roku życia.

Jak pakujecie lampy?

Wszystkie urządzenia pakowane są w dedykowane kartony i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu.

Czy realizujecie indywidualne zamówienia?

Tak. W zależności od potrzeb klienta  produkujemy lampy oraz urządzenia o indywidualnej specyfikacji.

Warunki zwrotu towaru:

Jeśli jesteś konsumentem przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 21 dni.

Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy skuteczne doręczenie oświadczenia przed jego upływem.

Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej poprzez złożenie formularza zwrotu dołączonego do zamówienia i dostępnego do pobrania na stronie moodline.design. Formularz możesz dostarczyć pocztą na adres właściciela marki moodline tj. firmy fos.design ul. Stoczniowców 3, 30-709 Kraków lub poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: mail@moodline.design.

Zwracany przedmiot zakupu należy dostarczyć niezwłocznie do siedziby firmy fos.desing na w/w adres, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.

Każda przesyłka wysyłana do producenta, musi być przedpłacona. Paczka ze zwrotem musi zawierać poprawnie wypełniony formularz zwrotu. Przesyłki za pobraniem oraz z płatnością za transport nie zostaną odebrane. Przesyłki bez formularza zwrotu lub z błędnie wypełnionym formularzem zwrotu automatycznie zostaną odrzucone i odesłane na koszt kupującego. Po otrzymaniu przesyłki ze zwrotem lub przesyłki odsyłającej urządzenie na gwarancję ma 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do dalszych czynności. 

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zastrzegamy możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili dostarczenie przedmiotu objętego odstąpienie od umowy.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Reklamacje:

Jako klient jesteś zobligowany do sprawdzenia stanu i zawartości urządzenia niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

W razie zauważenia uszkodzeń opakowania oraz urządzenia wewnątrz powinieneś sporządzić protokół szkody przy obecności kuriera. Za uszkodzenia spowodowane podczas transportu odpowiada przewoźnik, w związku z tym szkoda musi zostać zgłoszona przewoźnikowi po otrzymaniu przesyłki.

Klient jest odpowiedzialny za powiadomienie i przesłanie skanu protokołu szkody do sprzedawcy najpóźniej jeden dzień po odebraniu przesyłki.

Każda przesyłka wysyłana do producenta, musi być przedpłacona. Paczka ze zwrotem musi zawierać poprawnie wypełniony formularz zwrotu. Przesyłki za pobraniem oraz z płatnością za transport nie zostaną odebrane. Przesyłki bez formularza zwrotu mogą zostać odrzucone i odesłane na koszt kupującego. Producent po otrzymaniu przesyłki ze zwrotem lub przesyłki odsyłającej urządzenie na gwarancję, ma 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do dalszych czynności.

Zwroty, gwarancja oraz skargi będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy klient do tej pory przestrzegał całej umowy, niezależnie od tego, z której części umowy wynika to zobowiązanie.

Zwracane urządzenie najlepiej wysłać w oryginalnym opakowaniu. W przypadku wykorzystania innego opakowania należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przedmiotu.  W środku paczki należy umieścić formularz zwrotu, który został dołączony do zamówienia i jest dostępny do pobrania pod adresem moodline.design. Za nieprawidłowe zabezpieczenie przesyłki, które może skutkować uszkodzeniem podczas transportu odpowiada osoba wysyłająca paczkę.

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail mail@moodline.design lub drogą pocztową fos.design ul. Stoczniowców 3, 30-709 Kraków

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Okres obowiązywania rękojmi za wady wynosi dwa lata od dnia wydania rzeczy. Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Konto:

Wysyłka

 

Na terenie Polski obowiązuje darmowa dostawa.

W przypadku zakupu dwóch lamp Pillar, urządzenia dostarczane są w jednym opakowaniu.

Rozmiar opakowania kartonowego: 1580x300x250 (długość x szerokość x wysokość).

Do pobrania

Instrukcja obsługi

[PL] Instrukcja moodline Pillar

Instrukcja skrócona

[PL] Instrukcja skrócona

Oprogramowanie sterownika bezprzewodowego ml-lc04

Firmware - 2.62-082021

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Nasz zespół jest gotowy do pomocy